Какво е дистанционно обучение? И защо е толкова важно?

Какво е дистанционно обучение? И защо е толкова важно?

Бързи връзки:

Какво е дистанционно обучение?

Често срещани видове дистанционно обучение

По какво се различава дистанционното обучение от редовното обучение?

Предимства на дистанционното обучение

Какво да търсите в система за дистанционно обучение?

Обобщение

Дистанционното обучение - всяка форма на дистанционно образование, при която ученикът не присъства физически за урока - процъфтява благодарение на силата на Интернет. С разнообразен избор от най-различни видове курсове, има увеличение на гъвкавите и достъпни възможности за качествено образование. Всъщност дори има и редица предимства на дистанционното обучение пред традиционните методи на преподаване.

Затова продължете да четете, за да научите повече за дистанционното обучение. Или отидете направо към препоръчания ни инструмент за дистанционно обучение: myViewBoard.

Тъй като Интернет замъглява границата между близко и далече, дистанционното обучение е настроено да наруши сегашната парадигма на образованието. С всичко - от алгоритми за обучение, задвижвани от изкуствен интелект (AI) до прости табла за съобщения, сега имате повече възможности от всякога да научите всичко, което трябва или сте искали да знаете.

Докато квалифицираните преподаватели ще продължат да бъдат неразделна част от живота на всеки ученик, технологията ще преодолее физическите пространства между учители и учащи. Дистанционното обучение вече е част от програмите на много институции и е предвидено да се превърне в още по-голяма част от образователния сектор. Но първо ...


Какво е дистанционно обучение?

Дистанционното обучение описва всяко учене, което се случва, без учениците да присъстват физически в класната стая или урока. (Това обаче може да важи и за учителя в определени ситуации.)

В исторически план това описва курсове за кореспонденция, в които студентите е трябвало да общуват със своите училища или учители по пощата. В днешно време дистанционното обучение се премести онлайн, за да включва огромен набор от системи и методи за обучение на практически всяко свързано устройство.


Често срещани видове дистанционно обучение

Въпреки че има много възможности за обучение (и преподаване) онлайн, има няколко типа, които са добре подкрепени от съществуващите системи и установени педагогики.

 • Видеоконференциите са често срещан начин учителите да контактуват директно с учениците в уроците на живо. Това може да бъде самостоятелна сесия или подобен на клас сценарий, при който няколко ученици се свързват с учителя на живо.
 • Синхронното дистанционно обучение е, когато всички студенти учат заедно по едно и също време (и често дори на място), но преподавателя е на друго място. Често включва видео или телеконференции, които свързват учителите и обучаващите се цифрово.
 • Асинхронното обучение е по-малко свързан, но и по-малко ограничен формат. Вместо онлайн уроци на живо студентите получават учебни задачи със срокове. След това те самостоятелно учат, за да завършат задачите.
 • Онлайн курсовете с отворен график добавят още един слой гъвкавост. Това е вид асинхронен тип на курса, с разликата, че няма крайни срокове. Този тип обучение е идеално за обучаващи се, които имат по-малко свободно време - като професионалисти или родители, гледащи децата си вкъщи.
 • Онлайн курсовете с фиксирано време са вид синхронен курс, който изисква всички онлайн потребители да посещават определено виртуално отделено място в точно определено време (например Webinar-ите). За разлика от по-строгите синхронни уроци, това позволява на учениците от всяка точка на света да се свързват и да взаимодействат онлайн.
 • Компютърно базираното дистанционно обучение е синхронен вид урок с фиксирано време изпълняван на компютри, обикновено в компютърна лаборатория. Това е най-често срещано в институциите, които вече имат достъп до необходимите компютърни устройства - служебни лаптопи, учителски лаптопи, ученически таблети(лаптопи) и т.н.
 • Хибридното обучение съчетава елементи от синхронни и асинхронни стилове. Може да се наложи някои уроци да бъдат по-строго планирани за предмети, при които учениците се нуждаят от директен достъп до преподавателя, докато други уроци могат да бъдат самостоятелно насочени. Това е система, която се адаптира към нуждите на учебната програма.


По какво се различава дистанционното обучение от редовното обучение?

Дистанционното образование ясно се различава от редовното образование по отношение на физическото присъствие на ученик или учител. Но какво точно означава това?

В по-голямата си част това се изразява в увеличена свобода както за учениците, така и за преподавателите, но също така изисква по-високи степени на дисциплина и планиране за успешно завършване на курса на обучение.

Засилената свобода на дистанционното обучение се вижда най-ясно във факта, че студентите могат да избират курсове, които отговарят на техните графици и ресурси. (Учителите могат да направят същото.) И в случай на дигитално обучение, студентите могат да изберат местоположението и стиловете на преподаване, които най-добре отговарят на техните нужди.

Обратната страна на свободата обаче е дисциплината, необходима, за да се възползвате максимално от уроците. Студентите трябва да се самомотивират, за да могат действително да свършат работата, особено в системи, които не изискват те да присъстват в точно определено време или място. Учителите също трябва да бъдат по-добре организирани и готови за непредвидени обстоятелства - например, ако техните ученици се нуждаят от допълнително обяснение, особено ако не преподават на живо или не могат да четат съобщенията в 'стаята'.

В определени случаи обаче дистанционното обучение не е просто необходимо, а най-добрият възможен вариант. Има моменти, когато предимствата на дистанционното образование наистина имат шанс да блеснат.


Предимства на дистанционното обучение

Със сигурност преподаването на живо е страхотно. Контактът лице в лице позволява на учителите и учениците да се свързват по много автентичен начин, което често води до силно сближаване и по-добро разбиране. Въпреки че не е невъзможно, този вид връзка все още изглежда много по-лесна. Така че защо дистанционното обучение е дори нещо?

Както се оказва, има редица предимства при учене от разстояние. Ето само няколко.

Гъвкавост

Основното предимство на дистанционното образование е неговата гъвкавост. Студентите могат да избират кога, къде и как да учат, като избират времето, мястото и средата за своето образование. За тези, които искат директен, жив достъп до учители, има опции за видеоконференции. Но за учащите, на които се налага или искат да се обучават около работят или извършват други задължения, по-спокоен график може да работи по-добре. Има опции, които да отговарят на нуждите на всеки.

И благодарение на разпространението на възможностите за онлайн обучение има структура на курсове по практически всеки предмет, който човек би искал да изучава.

Лесен достъп

Независимо дали се дължи на отдалечено им местоположение или са с различна способност, някои студенти нямат основен достъп до образователни съоръжения. Програмите за дистанционно обучение предлагат на всеки ученик възможност да научи и да се усъвършенства в средата, която намира за най-ефективна.

Дистанционното обучение също отваря нови хоризонти на образованието по отношение на международните институции. Понастоящем големите университети и търговски училища предлагат признати степени, сертификати и професионални квалификации за онлайн учащи от всички възрасти. Или мотивирани хора могат да получат повече основни сертификати за успешно завършване навсякъде от Udemy до Google Skillshop.

По-малко разходи

Благодарение на особено мащабируемия си характер, дистанционното обучение намалява цената на образованието. Онлайн степените стават почти често срещани и дори има акредитирани само онлайн университети, които могат да премахнат разходи за скъпа инфраструктура и да преминат направо към преподаването.

А тези училища, които предлагат и двата типа обучение, могат да предложат една и съща програма за драстично различни цени. Например, студент бакалавърска степен в Purdue University (класиран на 57 място в Съединените щати) оценява разходите за обучение и преживяване на човек на 22 782 долара годишно, обикновено изисква четири години посещение. Обучението на международните студенти нараства до 45 594 долара годишно. Същата степен онлайн би струвала общо 50 085 долара.


Какво да търсите в система за дистанционно обучение?

Независимо дали сте преподавател или студент, има някои функционалности, които трябва да търсите в система за дистанционно обучение, за да извлечете максимума от нея.

Лесно използване

Леснотата е ключът. Всяка система, която приемате или да преподавате, или да учите, трябва да бъде удобна за потребителя и за всички участващи. Това означава ясен и интуитивен интерфейс и набор от някои основни функции, които включват:

 • Интерактивна бяла дъска и възможност за пояснения (анотации)
 • Създаване и споделяне на съдържание - видео, файлове, презентации и др.
 • Запис на екрана с аудио
 • Директно общуване между ученик и учител
 • Съвместимост на много различни устройства

Акредитация

Достоверността на дистанционно образователна платформа е наистина комбинация от инструктора и самата платформа. За учащите е важно да се отбележи до каква степен се признават знанията придобити от тази платформа. Дали тя осигурява призната степен? Професионален сертификат? Сертификат за завършен курс? Това са нещата, които трябва да имате предвид, преди да се запишете в платформа за дистанционно обучение.

А преподавателите, които искат да приемат система за дистанционно обучение, е важно да знаят какъв вид акредитация може тя да даде от тяхно име или от името на тяхната институция. Например за академични степени или професионални квалификации вероятно ще е необходимо признаване от страна на външни регулаторни органи.

Програма

Тъй като повечето системи за дистанционно обучение са доста гъвкави в това отношение, графикът на курсовете има много общо със съдържанието му, а не със системата. Все пак това е важен фактор, който трябва да вземете предвид при избора на курс.

Курса синхронен или асинхронен е? Има ли срокове или не? Колко време трябва, за да завършите целия курс? И графикът на курса съответства ли на вашия?

Искате ли да видите пример за онлайн инструмент, който покрива всички нужни на дистанционно обучение? Вижте myViewBoard.


Обобщение:

Дистанционното образование със сигурност не е вълшебна пръчка и винаги ще има място за обучение в клас. В същото време дистанционното обучение все още има много неизползван потенциал да достигне до учениците там, където са и да свърже преподаватели и хора, които искат да учат по нови начини. От увеличената гъвкавост до новите стилове на обучение, изглежда, че бъдещето на обучението ще бъде толкова разнообразно във времето и мястото, колкото ще бъде в мислите.

За да научите повече за това, което myViewBoard може да направи за вас при Вашето преподаване или обучение, кликнете тук.